Casting na prezentera studenckiej UMK TV

Dodano 2. marca 2011 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Jak przebiegał casting na prezentera studenckiej UMK TV? Kto wygrał?

Studencki Zespół Redakcyjny UMK TV
J. Szczepańska, M. Rogowski, A. Szadowiak