Casting na Miss UMK 2012

Dodano 27. stycznia 2012 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Nasza relacja z castingu na Miss UMK 2012.

Studencki Zespół Redakcyjny UMK TV
A. Szadowiak, M. Gładysz, M. Rogalski