Beata Skibińska, FRSE

Dodano 4. lutego 2018 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
30 lat programu Erasmus z perspektywy prawie 20-letniego udziału Polski
mgr Beata Skibińska, FRSE

w ramach konferencji:
Bezpieczeństwo – Prawo studenta a powinność uczelni i środowisk lokalnych
Toruń 7-8.12.2017 r.