Ataki sieciowe – IT, law, electronic evidence

Dodano 16. stycznia 2012 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Pod honorowym patronatem Ministra Sprawiedliwości Studenckie Koło Naukowe Prawa Nowych Technologii zorganizowało ogólnopolską konferencję naukową „Ataki sieciowe – IT, law, electronic evidence”. Konferencja poświęcona była cyberprzestępczości i cyber-bezpieczeństwu.