5. Magdalena Janczyk

Dodano 16. marca 2011 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Prezentacja kandydatek w wyborach Miss UMK 2011.


Studencki Zespół Redakcyjny UMK TV
A.Czarnecka, M.Koziorzemska, A.Sitko,
A.Caban, K.Kowalska, P.Betlejewski,
M.Gładysz, A.Szadowiak, M.Rogalski,
Ł.Wachowski, M.Pielka