20. Justyna Welenc

Dodano 12. marca 2012 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Prezentacja kandydatek w wyborach Miss UMK 2012

Studencki Zespół Redakcyjny UMK TV
Agata Jasinska
Emilia Kornatowska
Marta Ługowska
Karolina Łukasik
Natalia Oliwiak
Katarzyna Pawlicka
Anna Rynkiewicz
Maciej Gładysz
Piotr Knut
Robert Mikos
Szymon Ronowicz
Adrian Szadowiak
£ukasz Wachowski