Zobacz swoje DNA

Dodano 28. kwietnia 2010 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Zobacz swoje DNA - warsztaty przygotowane przez pracowników i doktorantów Zakładu Genetyki UMK na X Toruński Festiwal Nauki i Sztuki.

Studencki Zespół Redakcyjny UMK TV
Anna Mujta, Adrian Szadowiak