Zespół nr 2 MiNo

Dodano 3. czerwca 2008 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Mino jest intucyjną aplikacją służącą do tworzenia interaktywnych map budynków.