Zajęcia sieciowe w ramach lektoratu języka angielskiego dla studentów informatyki

Dodano 4. września 2013 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Zajęcia sieciowe w ramach lektoratu języka angielskiego dla studentów informatyki - mgr Anna Hućko.
Prezentacja najlepszych materiałów dydaktycznych przygotowanych w ramach projektu WZROST w roku 2012.