Wykłady Noblowskie- Literatura

Dodano 27. października 2016 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
O laureatce Literackiej Nagrody Nobla z roku 2015- Swiatłanie Aleksijewicz opowiada Łukasz Gemziak doktorant Wydziału Filologicznego UMK.