Włodzimierz Hozakowski, IMPEXGEO

Dodano 17. grudnia 2009 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Przegląd produktów dla Kartografii i GIS firmy Trimble dla pozyskiwania danych przestrzennych i ich działanie w polskiej sieci ASG-EUPOS