Uczyć się będąc połączonym

Dodano 7. listopada 2011 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Wykład prof. Macieja Sysło jest poświęcony dzisiejszym uczniom i ich szkole. Autor rozważa
w nim i proponuje, w jaki sposób można wykorzystać w celach edukacyjnych to, że uczeń jest cały czas połączony, z kimś lub czymś. Bazą dla rozważań jest sylwetka współczesnego ucznia i jego obcowanie z technologia, a z drugiej strony - stan technologii, który już dzisiaj umożliwia
tworzenie indywidualnych środowisk kształcenia w sieci. Przedstawione
kierunki rozwoju są ilustrowane konkretnymi rozwiązaniami z Dolnego
Śląska, gdzie jest realizowany projekt Dolnośląska eSzkoła. Wykład
był wygłoszony dla uczestników Dolnośląskiej Konferencji Animatorów
Technologii Informacyjnej (Twardogóra, 20-22 października 2011).

Zespół Redakcyjny UMK TV
J. Janik, K. Pochylski