Ucieczka, iluzja czy herozim?

Dodano 15. listopada 2013 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
"Ucieczka, iluzja czy heroizm? Dylematy współczesnej filozofii sztuki"
7 XI 2013r

Wykład prof. dr hab. Iwony Lorenc z Uniwersytetu Warszawskiego przeprowadzony w ramach Kopernikańskich Wykładów w Humanistyce