Toruń Java User Group - spotkanie szóste

Dodano 14. listopada 2014 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Toruń JUG (Java User Group) zrzesza pasjonatów technologii opartych o Java Virtual Machine, dla których programowanie to nie tylko praca, ale przede wszystkim hobby i dobra zabawa.
Na szóstym spotkaniu odbyły się dwa wykłady: Wprowadzenie do modelu aktorów na JVM Mikołaja Fejzera oraz Docker and JBoss – the perfect combination Marka Goldmanna.