Toruń Java User Group 9

Dodano 13. lutego 2015 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Na kolejnym spotkaniu grupy pasjonatów technologii opartych o Java Virtual Machine. Mieliśmy okazję zobaczyć dwie interesujące prezentacje. Sebastian Łaskawiec w swoim wystąpieniu pt. „Infinispan – Data Grid do zadań specjalnych” pokazał jak zadbać o skalowalność na styku aplikacji i bazy danych. Krzysztof Muchewicz natomiast w prezentacji pt. „Jak sobie radzić z zastanym kodem” podzielił się z nami swoimi doświadczeniami w pracy z nie najlepszym kodem.