Toruń Java User Group 26

Dodano 30. listopada 2016 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Toruń JUG (Java User Group) zrzesza pasjonatów technologii opartych o Java Virtual Machine, dla których programowanie to nie tylko praca, ale przede wszystkim hobby i dobra zabawa. Dwudzieste szóste spotkanie zostało poświęcone programowaniu funkcyjnemu. Jako pierwszy wystąpił Mikołaj Fejzer ze swoim wystąpieniem „FP vs. OOP”. Następnie Paweł Kapała dał pokaz programowania funkcyjnego w praktyce w wystąpieniu pod tytułem „Introduction to functional programming in practice”.