Toruń Java User Group 24

Dodano 15. lipca 2016 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Toruń JUG (Java User Group) zrzesza pasjonatów technologii opartych o Java Virtual Machine, dla których programowanie to nie tylko praca, ale przede wszystkim hobby i dobra zabawa. Tym razem na spotkaniu usłyszeliśmy aż sześć prezentacji w formie lightning talk. @NotNull w Javie Macieja Boniewicza, Jest! czyli JavaScriptowe testy jednostkowe według Facebooka Wojciecha Dzikowskiego, X.Y.Z, czyli wszystko o wersjach artefaktów Sebastiana Łaskawca, Żywa dokumentacja RESTa Krzysztofa Pobożana, TorunJUG.getSrc() – raport z placu boju
Zbyszka Papierskiego, The Power of Networking Thomasa Sundberga.