Toruń Java User Group 10

Dodano 4. marca 2015 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Toruń JUG (Java User Group) zrzesza pasjonatów technologii opartych o Java Virtual Machine, dla których programowanie to nie tylko praca, ale przede wszystkim hobby i dobra zabawa. Na spotkaniu Mirosław Gołda opowiedział o wykorzystaniu języka Groovy w testach jednostkowych, integracyjnych i automatycznych. Wojciech Seliga w swoim wystąpieniu pt. „5-10-15-… lat kariery Java developera” starał się odpowiedzieć na pytanie, czy znajomość Javy czyni nas “nieśmiertelnymi” zawodowo? Spotkanie było sponsorowane przez firmę Spartez.