Technologie informatyczne w pracy pielęgniarskiej

Dodano 18. stycznia 2010 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Pracownicy i studenci Wydziału Nauk o Zdrowiu CM UMK prezentują zastosowanie internetowego programu ICNP (ang. International Classification for Nursing Pracise - Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej)

Zespół redakcyjny UMK TV
M.Krzyżanowska, J.Janik