Technologia na usługach personalizacji

Dodano 28. maja 2014 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Wykład prof. Macieja Sysło

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.