Sztuczne poruszenie, czyli ruchome obrazy w sztuce

Dodano 23. kwietnia 2009 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Retransmisja wykładu zespolonego z animacjami 2D.
Widzowie zapoznają się z trzema rodzajami animacji: rysunkową, wektorową i kukiełkową. Pokazowi towarzyszy prezentacja prac studentów Zakładu Plastyki Intermedialnej.
Wykład odbył się w ramach IX Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki.