Strasburg bliżej

Dodano 12. kwietnia 2010 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Zapowiedź symulacji rozprawy przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka organizowanej w ramach Festiwalu Nauki i Sztuki 2010 na Wydziale Prawa UMK.

Zespół Redakcyjny UMK TV
K. Pochylski