Rekonstrukcja rzeczywistości praspołecznej

Dodano 24. maja 2011 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
W Skansenie Etnograficznym w Kaszczorku studenci i pracownicy Instytutu Archeologii UMK rekonstruowali rzeczywistość praspołeczną. Imprezę przygotowano na 11 Toruński Festiwal Nauki i Sztuki.

Studencki Zespół Redakcyjny UMK TV
Joanna Sitko, Mateusz Pielka