Przestępstwa skarbowe w handlu elektronicznym

Dodano 17. maja 2011 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
„Przestępstwa skarbowe popełniane z wykorzystaniem internetu oraz instrumenty prawne i techniczne służące ich ściganiu” to tytuł wykładu, jaki wygłosił na Wydziale Prawa i Administracji UMK Rafał Brewka, kierownik referatu do spraw handlu internetowego w izbie Skarbowej w Bydgoszczy. Wykład poprzedzony wstępem prof. A. Adamskiego z WPiA zorganizowało Studenckie Koło Naukowe Prawa Nowych Technologii.

Zespół Redakcyjny UMK TV
M. Krzyżanowska, J. Janik