Prof. Jerzy Hausner na UMK

Dodano 11. stycznia 2011 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
30 listopada gościnny wykład na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania wygłosił prof. Jerzy Hausner, kierownik Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, minister gospodarki, pracy i polityki społecznej w rządzie Leszka Millera. Wykład nosił tytuł: „Bariery i szanse rozwoju społeczno – gospodarczego Polski.” Po wykładzie udało nam się porozmawiać chwilę z Profesorem.

Zespół Redakcyjny UMK TV
M. Krzyżanowska, A. Szadowiak