Pracujące rzeki - toruńskie młyny wodne

Dodano 26. kwietnia 2011 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
O toruńskich pracujących rzekach opowiadali w trakcie wycieczki po Starówce prof. dr hab. Zbigniew Podgórski, dyrektor Instytutu Geografii UMK oraz dr Dariusz Brykała z Instytutu Geografii PAN. Impreza przygotowana została na 11 Toruński Festiwal Nauki i Sztuki.

Zespół Redakcyjny UMK TV
M. Krzyżanowska, K. Pochylski