Pracowity dzień jądra komórkowego

Dodano 24. maja 2011 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Przedstawienie teatralne pt. Pracowity dzień jądra komórkowego przygotowały na 11 Toruński Festiwal Nauki i Sztuki przygotowały dr Alina Trejgell i dr Marlena Zielińska z Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMK.

Studencki Zespół Redalcyjny UMK TV
Monika Koziorzemska, Patryk Betlejewski