Polska i Europa: Wyzwania nowej dekady

Dodano 24. czerwca 2010 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Retransmisja VII Debaty Kopernikańskiej - "Polska i Europa: Wyzwania nowej dekady" z udziałem prof. Danuty Hübner. Organizatorem debaty byli: Fundacja Kopernikańska oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Tematyka spotkania dotyczyła wyzwań, które stoją przed Polską i Europą w nowej dekadzie.