Pokazy Chemiczne - Festiwal 2008

Dodano 29. kwietnia 2008 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Pokazy Studenckiego Koła Naukowego Chemików w ramach Festiwalu Nauki i Sztuki 2008.