Pogromcy sosen

Dodano 2. grudnia 2011 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Borecznik sosnowiec to jeden z najgroźniejszych szkodników sosny. Latem 2011 roku w naszym regionie obserwowano znacznie zwiększoną liczebność boreczników: na niektórych sosnach znajdowano 50 tysięcy jaj, podczas gdy normalna (dopuszczalna) ilość to 2 tysiące. O przyczynach gradacji i o samym boreczniku sosnowcu opowiada dr hab. Maryla Szczepanik z Zakładu Zoologii Bezkręgowców UMK.

Zespół Redakcyjny UMK TV
Redakcja: M. Krzyżanowska,
Zdjęcia i montaż: J.Janik