Podstawowe zasady prawa wyborczego

Dodano 7. lutego 2013 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Jakie są podstawowe zasady prawa wyborczego? Czym są dla demokratycznych wyborów i jaka jest ich doniosłość prrawna? To wszystko w materiale przygotowanym wspólnie przez Centrum Studiów Wyborczych, Studenckie Koło Naukowe "Elektor" oraz UMK TV.

Realizacja: J. Janik, K. Pochylski, T. Rutkowski