Officium a rationibus...

Dodano 29. marca 2018 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Książka dra Karola Kłodzińskiego „Officium a rationibus. Studium z dziejów administracji rzymskiej w okresie pryncypatu" wydanej w serii Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej była tematem spotkania zorganizowanego w Bibliotece Uniwersyteckiej. Rozmowę z autorem przeprowadzili prof. Szymon Olszaniec z Zakładu Historii Starożytnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i prof. Paweł Sawiński z Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Moderatorem spotkania był Tomasz Sińczak – doktorant na Wydziale Nauk Historycznych UMK.