Nowy rok akademicki na kognitywistyce

Dodano 20. października 2010 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Wykład otwierający nowy rok akademicki na kierunku: kognitywistyka wygłosił prof. Marek Harat z Wydziału Nauk o Zdrowiu CM UMK. Wykład nosił tytuł "Stymulowanie mózgu w chorobach neurologicznych i psychiatrycznych".

Studencki Zespół Redakcyjny UMK TV
Agata Czarnecka, Adrian Szadowiak