Nowotwory skóry

Dodano 16. października 2008 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Film z cyklu "Wyprzedzić chorobę" nagrany przez TVP3 Bydgoszcz w Katedrze i Klinice Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy Film przedstawia codzienną pracę, zadania i badania naukowe pracowników Katedry i Kliniki Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii. W tej jednostce Collegium Medicum przeprowadza się diagnostykę ok. 2000 zmian barwnikowych skóry rocznie. Do diagnostyki używa się dermatoskopów oraz zestawu wideodermatoskopowego. Wykrywa się przypadki czerniaka złośliwego skóry i raka podstawnokomórkowego. W Pracowni Diagnostyki Obrazowej i Farmakologii Skóry oraz USG Skóry bada się grubość i głębokość nacieku nowotworowego. Wyniki badań pozwalają na ustalenie rozpoznania przedoperacyjnego, który zostaje potwierdzony badaniem histopatologicznym.