Lektorat specjalistycznego j.angielskiego: język prawniczy

Dodano 4. września 2013 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Lektorat specjalistycznego j.angielskiego: język prawniczy. Materiały dla studentów II roku prawa i europeistyki - mgr Agnieszka Gawlik.
Prezentacja najlepszych materiałów dydaktycznych przygotowanych w ramach projektu WZROST w roku 2012.