Lekarze Świętego Leonarda

Dodano 7. września 2011 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Od kilku lat Zakład Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej UMK ściśle współpracuje z Zakładem Biofizyki i Fizyki Medycznej. Fizycy dostarczają konserwatorom dzieł sztuki nowoczesnych, nieinwazyjnych narzędzi służących m. in. do diagnozowania stanu zachowania obiektów zabytkowych. Tomografia optyczna, rezonans jądrowy, obrazowanie trójwymiarowe czy techniki rentgenowskie to metody wykorzystywane w medycynie i zaadaptowane dla konserwacji dzieł sztuki. Na czym dokładnie polega jedna z tych metod – tzw. technika OCT (ang. Optical Coherent Tomography ‘optyczna koherentna tomografia) – opowiedzą pracownicy Zakładów, omawiając przebieg konserwacji XIX-wiecznego obrazu Świętego Leonarda z Porto Maurizio.

Zespół Redakcyjny UMK TV
M. Krzyżanowska, K. Pochylski