Krzysztof Podgórski, TCZK

Dodano 17. grudnia 2009 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Funkcjonowanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego - część 1