Konkurs informatyczny Bóbr

Dodano 1. grudnia 2009 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Celem konkursu jest popularyzacja technologii informacyjnej oraz rozwój myślenia algorytmicznego wśród dzieci i młodzieży.

Zespół redakcyjny UMK TV
M.Krzyżanowska, J.Janik, K.Pochylski