Kompetencje dla przyszłości

Dodano 8. września 2010 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Wiosną 2010 roku studenci z UMK mieli okazję wziąć udział w kursie języka migowego, w szkoleniach aktywizująco-motywacyjnych oraz na temat przełamywania stereotypów dotyczących osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Szkolenia te organizowane są w ramach projektu „Kompetencje dla przyszłości – rozwój potencjału zawodowego studentów i absolwentów UMK.”
W nowym roku akademickim 2010/2011 obok wspomnianych kursów Biuro Karier UMK proponuje studentom warsztaty z przygotowania dokumentów aplikacyjnych.
Szkolenia współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego są bezpłatne. Szczegóły na stronie www.kdp.umk.pl.

Zespół Redakcyjny UMK TV
Kajetan Pochylski