Kiedy Słońce było bogiem

Dodano 24. maja 2011 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
O wpływie wierzeń na życie codzienne Słowian i Polaków w Średniowieczu opowiadali studenci i pracownicy Instytutu Archeologii UMK podczas 11 Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki.

Studencki Zespół Redakcyjny UMK TV
Anna Caban, Kinga Gerc