Język łaciński - materiały do zajęć

Dodano 4. września 2013 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
JĘZYK ŁACIŃSKI. Materiały do zajęć prowadzonych w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych w ramach obowiązkowego lektoratu dla studentów filologii polskiej - mgr Małgorzata Skórcz.
Prezentacja najlepszych materiałów dydaktycznych przygotowanych w ramach projektu WZROST w roku 2012.