Język angielski – Komunikacja w miejscu pracy

Dodano 4. września 2013 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Business Communication: Język angielski – Komunikacja w miejscu pracy - mgr Monika Słupkowska.
Prezentacja najlepszych materiałów dydaktycznych przygotowanych w ramach projektu WZROST w roku 2012.