Jak "zmierzyć" pogodę

Dodano 21. kwietnia 2011 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Jak "zmierzyć" pogodę - po Obserwatorium Meteorologicznym UMK uczestników 11 Toruńskiego Festiwalu nauki i Sztuki oprowadzali dr Andrzej Araźny i mgr Rafał Maszewski z Instytutu Geografii UMK.

Zespół Redakcyjny UMK TV
M. Krzyżanowska, K. Pochylski