Jak pozyskać pieniądze na własny biznes?

Dodano 15. czerwca 2010 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Podczas spotkania zorganizowanego przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UMK zaprezentowano różne możliwości finansowania nowych przedsiębiorstw. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele WUP, TARR oraz instytucji udzialających kredytów i poręczeń.

Zespół Redakcyjny UMK TV
M. Krzyżanowska, K. Pochylski, J. Janik