Jak dobrze kupić Mac'a ?

Dodano 17. czerwca 2008 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Spotkanie Amatorskiej Grupy Apple Toruń na którym dokonano przeglądu najnowszych komputerów firmy oraz podano informację przydatne
przy ich zakupie.