Iluzja głębi, czyli jak zrobić film 3D

Dodano 26. kwietnia 2011 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Iluzja głębi, czyli jak zrobić film 3D - relacja z imprezy przygotowanej na 11 Toruński Festiwal Nauki i Sztuki przez studentów i doktorantów Instytutu Fizyki UMK.

Zespół Redakcyjny UMK TV
M. Krzyżanowska, K. Pochylski