II otwarte seminarium WZROST - wręczenie dyplomów

Dodano 4. września 2013 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Wręczenie dyplomów ukończenia kursu WZROST.