II otwarte seminarium WZROST

Dodano 4. września 2013 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Zdalne nauczanie jako kluczowe w przyszłych działaniach uczelni wyższej oraz tworzenie nowoczesnych materiałów dydaktycznych to tematy poruszone podczas otwarcia II otwartego semnarium projektu WZROST.