From Miles to Milliseconds - prof. Rick Dale

Dodano 6. czerwca 2017 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
W dniu 2 czerwca 2017 roku odbyło się kolejne Międzynarodowe Seminaria Neurorozwojowe w Laboratorium Neurokognitywnym w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii. Tym razem gościem był prof. Rick Dale (University of California, Merced, USA), kierujący Cognaction Lab (Cognition and Integrated Action Lab). Więcej o nim: http://cognaction.org/rick/