E-learning na UMK

Dodano 20. stycznia 2010 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Film prezentujący możliwości techniczne Uniwersyteckiego Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania w zakresie przygotowywania oraz realizacji zajęć e-learningowych. Nagranie stanowi część pakietu informacyjno-dydaktycznego dotyczącego kształcenia na odległość na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, zamieszczonego pod adresem http://www.ucntn.umk.pl/elearning.

Zespół redakcyjny UMK TV
M.Pańka, J.Janik